Có phải em mùa thu Hà Nội

 Tác giả : Trần Quang Lộc

 Người đăng : administrator, 10 năm trước

b #
[F] Tháng tám mùa [C] thu, lá rơi [Bb] vàng chưa [F] nhỉ
Từ độ người [Bb] đi thương nhớ âm [F] thầm
Có phải [Bb] em là mùa [Dm] thu Hà [Am] Nội
Tuổi phong [Gm] sương ta cũng [C7] gắng đi [F] tìm
Có phải [Bbm] em mùa thu [C7] xưa

Có bóng mùa [C] thu thức [Bb] ta lòng sang [F] mùa
Một ngày về [Bb] xuôi chân ghé Thăng Long [F] buồn
Có phải [Bb] em là mùa [Dm] thu Hà [Am] Nội
Ngày sang [Gm] thu anh lót [C7] lá em [F] nằm
Bên trời [Bbm] xa sương gió [F] bay

[Bb] Thôi thì có em [F] đời ta hy vọng
[C7] Thôi thì có em sương [Bb] khói môi [F] mềm
Có phải [Bbm] em là mùa thu Hà [Fm] Nội
Nghe đâu [Bbm] đây lá [Fm] ướt và mi [Db] xanh
Nghe đâu [Bbm] đây hồn Trưng Vương sông [C7] hát

Có chắc mùa [C] thu lá rơi [Bb] vàng tiếng [F] gọi
Lệ mừng gặp [Bb] nhau xôn xao phím dương [F] cầm
Có phải [Bb] em là mùa [Dm] thu Hà [Am] Nội
Nghìn năm [Gm] sau ta níu [C7] bóng quay [F] về
Ôi mùa thu [Bbm] của ước [F] mơ