Đàn gà trong sân

 Tác giả : Nguyễn Văn Hiên

 Người đăng : tieutronvo, 12 năm trước

Gà không biết gáy là con gà con.

Gà mà gáy sáng là con gà cha.

Đi lang thang trong sân có con gà có con gà.

Đi lang thang trong sân có con gà có con gà.



Gà mà cục tác là mẹ gà con.

Gà mà cục tác gà bố gà cha

Đi lang thang trong sân có con gà có con gà.

Đi lang thang trong sân có con gà có con gà.

Cùng tác giả Nguyễn Văn Hiên