Thật là hay

 Tác giả : Hoàng Lân

 Người đăng : nguyenkhoi, 10 năm trước

Nghe véo von trong vòm cây, họa mi với chim oanh.
Hai chú chim cao giọng hót, hót líu lo vang lừng.
Vui rất vui bay từ xa chim khuyên tới hót theo
Li lí li, lí lì li. Thật là hay hay hay!

Cùng tác giả Hoàng Lân