Ai nhanh hơn

 Tác giả : Trần Thanh Tùng

 Người đăng : nguyenkhoi, 10 năm trước

Bí bo xình xịch
Bí bo xình xịch
Chúng em đi xe hơi
Chúng em đi xe lửa
Xe hơi chạy rất nhanh
Bí bo bí bo
Xe lửa chạy nhanh hơn
Xịch xịch xịch xịch xịch xịch xịch
Xình xịch bí bo
A! Thật là vui ghê

Cùng tác giả Trần Thanh Tùng