Cô và mẹ

 Tác giả : Phạm Tuyên

 Người đăng : nguyenkhoi, 11 năm trước

Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ hiền
Cô và mẹ là hai cô giáo
Mẹ và cô đấy hai mẹ hiền

Cùng tác giả Phạm Tuyên