Cháu yêu bà

 Tác giả : Xuân Giao

 Người đăng : nguyenkhoi, 10 năm trước

Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm
Tóc bà trắng màu trắng như mây
Cháu yêu bà cháu nắm bàn tay
Khi cháu vâng lời cháu biết bà vui

Cùng tác giả Xuân Giao