Hổng dám đâu

 Tác giả : Nguyễn Văn Hiên

 Người đăng : nguyenkhoi, 11 năm trước

Trên cành cao chim hót mời em chơi giữa vườn xuân,
Bao bạn thân lấp ló gọi em tung tăng sân nhà.
Đá bóng với đá cầu, nhảy dây, bắn bi, chốn tìm.
Ôi hấp dẫn tuyệt vời nhưng mà em hổng dám đâu!

Hông dám đâu! Em còn phải học bài.
Hông dám đâu! Em còn phải làm bài.

Sao khó ghê mai này phải ôn bài. Hông dám đâu! Hổng dám đâu!

Cùng tác giả Nguyễn Văn Hiên