Một Dại Khờ, Một Tôi

 Tác giả : Phú Quang

 Người đăng : administrator, 13 năm trước

(nhạc: Phú Quang - thơ: Nguyễn Trọng Tạo)

Chia cho em một đời tôi
Một cay đắng, một niêm vui, một buồn
Chia cho em một đời xanh
Một cây si với một cây bồ đề

Tôi còn đâu, còn đâu đam mê
Trời chang chang nắng tôi về héo khô
Chia cho em một đời thơ
Một đam mê, một dại khờ, một tôi

Chỉ còn cỏ mọc bên trời
Một bông hoa nhỏ, lặng rơi ướt đời


(Phú Quang Album 2 @ "Một Dại Khờ, Một Tôi" 1997)

Cùng tác giả Phú Quang