Quê tôi miền Nam

 Tác giả : Phan Huỳnh Điểu

 Người đăng : huyenmy, 11 năm trước

Quê tôi người Miền Nam có rừng dừa biếc xanh trên dòng sông uốn quanh.
Quê tôi vượt gian khó chín năm lòng căn thù quyết không ngừng đấu tranh.
Khi nghe hòa bình vui tiếng chim về hát ca quê tôi bừng tươi sáng.
Bến sông vui bến thuyền, lúa vàng thơm luống cày, gió dưa câu hò khoan.

Nhưng sau ngày Miền Nam dưới quyền của đối phương đâu còn vang tiếng ca.
Tay quân thù vấy máu, xóm thôn buồn âm thầm, uất căm tình xót xa.
Nhân dân nguyện đồng tâm, đấu tranh lòng vững tin quê tôi rồi thống nhất.
Nam Bắc chung bóng cờ, kết đoàn quanh Bác Hồ thiết tha muôn lời ca.

Mai đây rồi miền Nam lúa đồng lại mướt xanh ghe thuyền vui bến sông
Quân dân về chung sống sắn khoai tình thêm nồng luống bao ngày chờ mong. Hai năm tạm biệt ly, Bắc nam cùng đầu tranh xây nên đời tươi sáng.
Như bóng chim nhớ rừng, tháng ngày bao ấm lòng luôn nhớ thương Miền Nam

Cùng tác giả Phan Huỳnh Điểu