Nụ Tầm Xuân
 954
Trèo lên, lên trèo lên
Trèo lên, lên trèo lên
Lên cây bưởi y y y hái y y y hoa
Bước ra ra vườn cà
Bước ra ra vườn cà
Cà hái nụ ù u ú tầm ừ ư ứ xuân...
Nụ tầm xuân ới nụ tầm xuân
Nở ra a a a xanh y biếc a a a a á
Em lấy chồng
Em đi lấy chồng
Anh tiếc tiếc lắm thay...
Một miếng trầu cay hỡi chàng
Chàng ơi chàng ơi nào khó ?
Một miếng trầu cay hỡi chàng
Chàng ơi chàng ơi khó gì ?
Sao anh không hỏi y ý
Sao anh không hỏi y ý
Sao anh không hỏi y ý
Những ngày em còn không...
Giờ đây đây giờ đây
Giờ đây đây giờ đây
Ðây em đà a á á có o ó o chồng
Em đã đã có chồng
Như chim chim vào lồng
Như cá ngậm y y ý mồi y y ý câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thuở nào ra...
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Cùng tác giả Phạm Duy
Anh Hỡi Anh Cứ Về
1. Anh hỡi anh cứ về Về đây nghe tiếng…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Anh Mau Về (Dân Ca Ê Đê)
Anh ở buôn làng Là anh ở buôn làng Ðời…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Anh Vái Trời
(nhạc: Phạm Duy - thơ: Nguyễn Tất Nhiên) Đôi mắt…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Anh Yêu Em Vào Cõi Chết
(nhạc: Phạm Duy - thơ: Nguyễn Long) Anh đã biết,…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà
(nhạc phạm Duy - thơ : Hữu Loan) (phổ nhạc…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Cùng người đăng administrator