Sáu Mươi Năm Cuộc Đời
 3875
Anh ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời
20 năm đầu, sung sướng không bao lâu
20 năm sau, sầu vương cao vời vợi
20 năm cuối là bao
Ơ là thế! đời sống không được bao
Ơ là bao! đời không lâu là thế
Ơ được bao năm sống mà yêu nhau
Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời
Khi xa anh rồi em biết yêu thương ai
Nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời
Anh ơi ta sống được bao
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Cùng tác giả Y Vân
20-40
Năm anh hai mươi, em mới sinh ra đời Ngày…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
60 năm cuộc đời
Anh ơi có bao nhiêu? 60 năm cuộc đời 20…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Anh Về Thủ Ðô
Anh về Thủ Ðô chúng tôi chờ mong Với vạn…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Anh Đã Làm Khổ Em
Anh đã làm khổ em Bằng tình yêu nồng cháy.…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Anh Đâu Em Đó
Anh ở đâu thì em đó Lúc núi biếc khi…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Cùng người đăng administrator