Chuyện Phố Bên Sông

 Tác giả : Trần Tiến

 Người đăng : administrator, 12 năm trước

Từ một con phố bên sông chạy quanh kinh thành cổ
Hà Nội ngày ấy trên bến dưới thuyền
phố kế bên bán vải may buồm
tên là... phố hàng buồm
tuổi thơ tôi lêu lổng ngoài ngõ gạch
chắc ngày xưa ở đây bán gạch

đêm đêm
lũ trẻ chúng tôi lắng nghe tiếng sông hồng
thì thầm ngoài cửa sổ

30 năm du ca
một lần trở về thăm phố cũ
tôi bống thấy mình cần tạm.. dừng...bước lãng du
để thực hiện một số đĩa nhạc
dẫu đã muộn cũng ghi lại đôi nét ký họa
về....
những con đường đã đi qua
những ngưòi đã gặp
và đã đi chung cuộc hành trình qua cõi đời
ngắn ngủi này

đó là lời tạ lỗi của tôi
với những gì cuộc đời đã cho
đó là bước thông điệp của người con
gửi lại quê nhà
của người em gửi vạn kiếp phôi pha
của người bạn tình thủy chung
...xa vắng
bức tự họa đầu tiên
chuyện phố bên sông

Cùng tác giả Trần Tiến