Trái Tim Nhiều Ngăn

 Tác giả : Trần Tiến

 Người đăng : administrator, 10 năm trước

Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhỏ
trong muôn ngàn triệu ngăn trái tim em
Hãy cho tôi tình yêu, tình yêu nhỏ,
tôi xin làm lá cỏ cánh rừng em

Một ngàn người yêu em trong đó có tôi
Còn mười người yêu em trong đó còn tôi
Còn hai người yêu em
Người kia rồi sẽ ra đi. Tôi thì ở lại !.

Hãy cho tôi một ngăn tình yêu nhỏ
Yêu như là lá cỏ xót lòng em ..

Yêu như là lá cỏ xót lòng em ..
Yêu như là lá cỏ xót lòng em

Cùng tác giả Trần Tiến