Tiếng Gọi Sinh Viên (quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa)
Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi.
Đồng lòng cùng đi hy sinh tiếc gì thân sống.
Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên,
Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền.
Dù cho thây phơi trên gươm giáo.
Thù nước lấy máu đào đem báo.
Nòi giống lúc biến phải cần giải nguy,
Người công dân luôn vững bền tâm trí,
Hùng tráng quyết chiến đấu làm cho khắp nơi,
Vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời.
Công dân ơi! Mau hiến thân dưới cờ,
Công dân ơi! Mau làm cho cõi bờ,
Thoát cơn tàn phá vẻ vang nòi giống,
Xứng danh nghìn năm giống Lạc Hồng!
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Cùng tác giả Lưu Hữu Phước
Ải Chi Lăng
Chi Lăng, Chi Lăng Tiếng ai hò reo vang trời…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Bạch Đằng Giang
Lời: Nguyễn Thành Nguyên Đây Bạch Đằng Giang sông hùng…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Hội Nghị Diên Hồng
Lời: Việt Tiên Toàn dân! Nghe chăng? Sơn hà nguy…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Hờn Sông Gianh
Lời : Hoàng Mai Lưu 1. Trên sông chơi vơi,…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Hồn Tử Sĩ
Lời: Hoàng Mai Lưu Đêm khuya âm u Ai khóc…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Cùng người đăng administrator