Mai Lỡ Duyên Không Thành

 Tác giả : Trần Trịnh

 Người đăng : administrator, 13 năm trước

Vậy là xong tất cả,
Cứ nhìn vào mối nhà đề hai chữ vu quy
Vừa nghe em nhắc đây:
"nhớ đừng đến thăm nhà vội nghe anh nhé anh"
có chuyện gì không thông...
Nói mà nhìn đâu đâu như sợ tôi đoán không sai
Sau đó em nhỏ nhẹ:
"Em rất mong đôi mình luôn cứ ở gần nhau...
và tình cho tất cả có vội gì thăm nhà, chuyện ra mắt đôi bên".
Còn chi ao ước thêm sớm muộn cũng nên bạn đời mà ai không biết cho.

Mới chuyên hồi hôm thôi
ngấn lệ còn hồng khăn tay chưa bao giờ tôi nói không tin
Em nói nghe thành thật:
Mai lỡ duyên không thành ta vẫn tìm gặp nhau

Dứt khoác tai hại,
Em nghĩ sai tôi rồi mới không thề rõ nghe đôi lời
Hay em cho rằng mang tiếng duyên trọn
ít ra là mình không phụ nhau

Điều đó nghĩa gì đâu
chắc em biết tôi tất không cần
những gì tuy đẹp chóng phai tàn
cuộc tình đôi ta đã không may ngắn gọn làm sao

Giờ thì tôi cũng hiểu với một phần câu chuyện
đoán 2 chữ vu quy
còn như câu nói kia "sớm muộn cũng nên bạn đời, mà ai không biết cho"

Với lại hồi hôm đây ngấn lệ còn hồng khăn tay,
ngay bây giờ tôi đoán chưa ra
Hôm đó em thì thầm:
"mai lỡ duyên không thành ta vẫn tìm gặp nhau"

Cùng tác giả Trần Trịnh

 • Trần Trịnh
  Rồi mai giữa nơi trùng khơi Nghe nhấp nhô…
 • Trần Trịnh
  Đàn vương tơ. Khẽ rung lên muôn lời thơ.…
 • Trần Trịnh
  LỜI 1 1. Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu…
 • Trần Trịnh
  Tôi muốn quên đi Tôi muốn quên đi Tôi…
 • Trần Trịnh
  Giờ này bên nhà mùa Xuân đã về Bài…