Gạo Trắng Trăng Thanh
Trong đêm trăng, tiếng chày khua,
ta hát vang trong đêm trường mênh mang
Ai đang say, chày buông rơi, nghe tiếng vơi tiếng đầy

Ai đang đi, trên đường đê,
tai lắng nghe muôn câu hò đê mê
Vô đây em, dù trời khuya anh nhớ đưa em về


Muôn câu hò, hò hò khoan, đang mãi vang trong đêm dài, Gái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chày

đêm chơi vơi gạo cười tươi,
như chuyền hơi ấm, ấm lòng người

Hò hò hò
Anh em giã trắng cối này
Hò hò hò
Duyên ta ví đặng sông dài Long là Cửu Long

Muôn cầu hò hò hò khoan đang mãi vang trong đêm dài
Gái trai làng chiều hôm nay đang mãi say theo tiếng chày

Đêm chơi vơi, Gạo cười tươi như chuyền hơi ấm, ấm lòng người
Hò hò hò

Em ơi! Gạo trắng như ngà
Hò hô hò
Nuôi dân giết giặc
Hò hô hò
nước nhà là quang vinh.

Ai xa xăm, ai buồn chăng,
nghe hát vang muôn câu hò thênh thang
Chân băng ngang, vào nơi đây, chấp mối duyên lỡ làng,


Trong đêm thanh, trăng tàn canh,
bao tiếng ca theo tiếng chày nhanh nhanh
Dư âm xa, còn vang mãi trong ánh đêm trăng tà

Trong đêm thanh, trăng tàn canh,
bao tiếng ca theo tiếng chày nhanh nhanh
Dư âm xa còn vang mãi trong ánh đêm trăng tà
còn vang mãi trong ánh đêm trăng tà
...còn vang mãi trong xóm nghèo làng ta
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Cùng tác giả Hoàng Thi Thơ
Ai Buồn Hơn Ai
Thuở ấy quen nhau trên đường thanh vắng, Trong nắng…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Ai Nhớ Chăng Ai
Anh nhớ chăng anh Anh nhớ chăng những chiều Có…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Bài Thơ Cuối Cùng
Đây bài thơ cuối cùng anh viết cho em Anh…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Bao Giờ Trở Lại
Một chiều chia ly, anh bước ra đi , em…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Biết Đâu Tìm
Năm năm mỗi lần nghe hè đến Lòng đắm đuối…
Đăng bởi administrator, 5 năm trước
Cùng người đăng administrator