No promises
 7410
Hey baby, when we are together, doing things that we love.
Every time you're near I feel like I'm in heaven, feeling high
I don't want to let go, girl.
I just need you to know girl.

I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms

Hey baby, when we are together, doing things that we love.
Everytime you're near I feel like I'm in heaven, feeling high
I don't want to let go, girl.
I just need you to know girl.
I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms
I don't want to run away, I want to stay forever, thru Time and Time..
No promises
I don't wanna run away, I don't wanna be alone
No Promises
Baby, now I need to hold you tight, now and forever my love

No promises

I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms

I don't wanna run away, baby you're the one I need tonight,
No promises.
Baby, now I need to hold you tight, I just wanna die in your arms
Here tonight.
Đăng bởi yeulam91, 5 năm trước
Cùng tác giả Shayne Ward
Breathless
If our love was a fairy tale I would charge…
Đăng bởi yeulam91, 5 năm trước
Cùng người đăng yeulam91
100% Yêu Em  -  Bảo Thạch
Em ơi biết chăng, sau bao khó khăn ta bên…
12 Giờ  -  Nguyễn Duy Hùng
12 giờ rung hồi chuông vang réo rắt 12 giờ…
A Little Love  -  Fiona Fung
Greatness as you Smallest as me You show me what…
A Little Too Not Over You  -  David Archuleta
It never crossed my mind at all That's what I…
Anh đã sai  -  Đào Trọng Thịnh
Đôi ta xa nhau một chiều mưa trên con phố quen…