Thời Gian

 Tác giả : Dũng Đà Lạt

 Người đăng : yeulam91, 12 năm trước

Khi thời gian đã mang về đây những tháng ngày êm đềm.
Ta còn nghe tiếng đêm về trong giấc ngủ tiếng môi cười.
Khi tình yêu đã mang về đây những ngày tháng vui buồn.
Nhưng chỉ nghe trái tim nhỏ nhoi yếu mềm vẫn kêu gào.
Những êm đềm, những vui buồn ngày xưa, cuốnn theo dòng thời gian.
Ngày tắt, chỉ còn bóng đêm và những muộn phiền gối đầu chỉ thấy một mình bước đi.
Chẳng thấy ngày mai.

Cùng tác giả Dũng Đà Lạt

  • Dũng Đà Lạt
    Vẫn biết đêm không mang theo anh Biết tình…