Người đi ngang đời tôi

 Tác giả : Nhạc Nước Ngoài

 Người đăng : yeulam91, 12 năm trước

Nếu có ai đã làm tôi yêu thêm một người,
Đó là em đã làm tôi chia đôi cuộc tình
Một nửa cuộc tình trước trao cho em,
Vì em là người đến sau.
Nhưng còn người yêu tôi ?
Đã đến trước em.

Vì rằng em đã đến sau, nên ta chẳng thể có nhau,
Một lần gặp gỡ là định mệnh đó
Ôi duyên số đã an bài,
Không cho cho tôi được nói ra,
Khi trong lòng tôi có em
Đặt tên chuyện tình của tôi em nhé:
"Chuyện một người đã đi ngang đời tôi."

Đến hôm nay, sau nhiều đêm suy tư một mình
Tôi mới hiểu ra: trong lòng tôi có bao lỗi lầm,
Một lỗi lầm không chỉ riêng cho ai, mà cho cả ba chúng tôi
Ôi chuyện tình chia đôi, trong trái tim tôi.

Một lỗi lầm chẳng thể thứ tha
Khi con đường yêu rẽ ngang 
Một đường tình cũ, một đường tình mới
Ôi duyên số không cho tôi chọn
Không cho tôi chọn cả hai!
Ai có thể chọn giúp tôi ?
Đặt tên chuyện tình của tôi em nhé:
"Chuyện một người đi ngang đời tôi."

Một lỗi lầm không chỉ riêng cho ai,
Mà cho cả ba chúng tôi
Chia đôi cuộc tình, biết đâu đường về
Để chọn về mình một lối yêu thôi ...woo...

Vì rằng em đã đến sau,
Nên ta chẳng thể có nhau 
Một lần gặp gỡ là định mệnh đó !
Ôi duyên số đã an bài.

Không cho tôi được nói ra,
Khi trong lòng tôi có em
Đặt tên chuyện tình của tôi em nhé:
"Chuyện một người đã đi ngang đời tôi."

Cùng tác giả Nhạc Nước Ngoài

 • Nhạc Nước Ngoài
  Vắng em chiều nay, áng mây nhẹ theo gió…
 • Nhạc Nước Ngoài
  Gió mưa ngày qua cho đôi mình thêm xót…
 • Nhạc Nước Ngoài
  Trông xa thấp thoáng bóng dáng người nào đấy…
 • Nhạc Nước Ngoài
  Khi xưa alibaba như vầng trăng sáng chiếu trên…
 • Nhạc Nước Ngoài
  I don't know what he does to make you…