Hoa Cỏ May

 Tác giả : Nguyễn Tiến

 Người đăng : administrator, 12 năm trước

Em là hoa cỏ may
Nhớ anh theo gió bay đầy dòng sông
Nhớ bên dòng sông này
Em nói thương anh sao mà thương thương thế.

Theo gió chiều trên sông
Hoa cỏ may bay bay bám đầy áo anh
Thương em nói hoa không mùi hương nhưng anh thương cỏ may.
Em nói đợi anh về
Để đưa em sang sông có hoa cỏ may bay đầy.

Cũng dòng sông này
Ngày anh trở lại mà em đã sang sông
Không nhớ câu hẹn ước
Để hoa cỏ may cứ bay bay đầy dòng sông
Để hoa cứ bay bay.

Hoa nhớ ai mà bay đầy dòng sông thương nhớ,
Hoa trách ai mà bay mãi, bay đầy dòng sông..

Cùng tác giả Nguyễn Tiến