Không Cần

 Tác giả : Nhất Trung

 Người đăng : administrator, 8 năm trước

Từng dòng lệ vì em tuôn rơi
Từng dòng lệ cạn khô mất rồi
Giờ cuộc tình mình phải chia đôi
Anh biết làm gì khác hơn
Dù rằng lòng này vẫn yêu em
Dù rằng lòng này chỉ có em
Tại 1 người mình phải chia tay
Phải cố quên em cho dù trái tim anh không thể nào thiếu em
Nhìn thấy em cùng ai đùa vui ,cùng ai đùa vui lòng anh rạn vỡ
Bởi vì em đã không cần anh
Là em đó tại em đó vì em đó cùng ai kia sống vui bên nhau
Là em đó tại em đó giờ em muốn quay về bên anh
Dù rằng anh còn yêu em làm sao anh chấp nhận hỡi em
Dù rằng anh còn yêu em nhưng không thể không có chuyện gì.

Cùng tác giả Nhất Trung