Lối Thoát

 Tác giả : Microwave

 Người đăng : administrator, 12 năm trước

Mọi đam mê như chốn sâu, sau đám mây mờ
Đợi Mặt Trời và tia nắng mang một ngày mới
Dường như ta đang lắng nghe mọi âm thanh sao quá xa, mệt nhoài...
Dường như ta đang bước đi
Dường như ta không thấy ai, mệt nhoài...
Ban mai tìm thấy khi đêm tàn kia đã khuất nơi chân trời
Ta khao khát...
Vẫn mãi mong ước cơn giông rồi đây sẽ tắt, đến bao giờ, đến bao giờ...
Dường như ta đang lắng nghe mọi âm thanh sao quá xa, mệt nhoài...
Và ta nghe trong đáy tim gọi tên ai sao quá xa, mệt nhoài...
Ban mai tìm thấy khi đêm tàn kia đã khuất nơi chân trời
Ta khao khát...
Vẫn mãi mong ước cơn giông rồi đây sẽ tắt, đến bao giờ đến bao giờ...
Ban mai tìm thấy khi đêm tàn kia đã khuất nơi chân trời
Ta khao khát...
Vẫn mãi mong ước cơn giông rồi đây sẽ tắt, đến bao giờ, đến bao giờ...
Ban mai tìm thấy khi đêm tàn kia đã khuất nơi chân trời
Ta khao khát...
Vẫn mãi mong ước cơn giông rồi đây sẽ tắt, đến bao giờ, đến bao giờ...

Cùng tác giả Microwave

  • Microwave
    Thấp thoáng trong đêm Ánh mắt rưng rưng Mái…
  • Microwave
    Chẳng muốn nghe gì Chẳng muốn nhìn khác Đôi…
  • Microwave
    Chẳng muốn nghe gì Chẳng muốn tìm khác Đôi…