Ba Bà Đi Bán Lợn Con

 Tác giả : Lê Cao Pha

 Người đăng : administrator, 12 năm trước

Ba bà đi bán lợn con bán đi chẳng được lon ton chạy về
Ba bà đi bán lợn xề bán đi chẳng được chạy về lon ton
Ba thằng cu tí chạy theo lấy cây chọc lợn cho kêu rồi cười
Ba thằng cu Tí học lười trốn đi cùng mẹ chọc hoài đàn heo