Chú Chuột Nhắt

 Tác giả : Nguyễn Văn Hiên

 Người đăng : administrator, 12 năm trước

Có con chuột nhắt nó chạy lăng xăng, mắt nó láo liêng ngó nghiêng ngó dọc.
Có con chuột nhắt nó chạy lăng xăng, ăn vụng suốt ngày là thật đáng chê.
Lêu lêu chú chuột nhắt chít chít
Lêu lêu chú chuột nhắt chít chít

Cùng tác giả Nguyễn Văn Hiên