Em Có Nghe Thấy Không

 Tác giả : Hữu Xuân

 Người đăng : administrator, 12 năm trước

Anh có nghe thấy không. Bản tình ca em hát
Hà Nội ơi xao xác. Có phải heo may vể
Anh có nghe thấy không. Tóc ai thương lạ lắm
Có phải hoa sữa trắng. Mỗi chiều hoa cứ rơi
Sao trời như buông lơi. Mình qua căn ngõ nhỏ
Có chút gì trong gió. Nồng nàn trong mắt ai
Anh có nghe gì ko, nước sông hồng đang chảy
Và con tim anh đấy thì thầm lời yêu ai
Anh có nghe gì ko, nước sông hồng đang chảyư
Và con tim em đấy thì thầm lời yêu anh
Hà Nội ơi, Hà Nội ơi mùa thu lại về
Hà Nội ơi mùa thu hoa sữa đang rơi

Cùng tác giả Hữu Xuân