Bóng Chữ

 Tác giả : Phú Quang

 Người đăng : administrator, 13 năm trước

(nhạc: Phú Quang - thơ: Lê Đạt)

Xa em rồi anh mới thấy em như một thời thơ nhỏ
Em về trắng đầy cong khung nhớ
Mưa mấy mùa, mây mấy độ thu
Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
Vườn chợt thức một mùa hoa đi vắng
Em vẫn đây mà em ở đâu ?
Chiều âu lâu, chiều âu lâu, bóng chữ đọng chân cầu

(Phú Quang Album 2 @ "Một Dại Khờ, Một Tôi" 1997)

Cùng tác giả Phú Quang