Cho Một Người Tình Xa

 Tác giả : Phú Quang

 Người đăng : administrator, 13 năm trước

Người đến đời tôi một chiều rồi người đi
Tình đến đời tôi một chiều rồi tình xa
Ðể rồi một chiều tôi nghe hoang vắng
Ðể rồi một mùa quanh tôi quạnh hiu
Người đi qua làm gì người ơi,
Chiều đi qua làm gì chiều ơi,
Mùa đi qua làm gì người ơi,
Cho tôi nghe lạnh giá từng chiều, từng mùa.
Xin một chiều như cơn mê
Xin một mùa như nắng ấm
Xin cho một lần
Bước chân thật gần
Trở về
Một chiều, một mùa xa xưa


(Phú Quang Album 1 @ "Cho Một Người Tình Xa" 1996

Cùng tác giả Phú Quang